Om

Företaget:

Svensk Aktieservice AB:

 

Svensk Aktieservice AB bedriver redovisningsbyrå samt tillhandahåller tjänster vid start och bildning av aktiebolag och andra företagsformer.

 

Via dotterbolaget Fastighets AB Blåtunga

så äger och förvaltar vi ett antal hyresfastigheter i Stockholmsområdet.

 

 

Aktiebolagstjänst:

Vi har sedan starten 1983 bildat och överlåtit mer än 3 000 st aktiebolag, i huvudsak färdigregistrerade aktiebolag, s.k. lagerbolag.

Vi förmedlar även begagnade bolag och kan därmed förvärva och vidareförsälja bolag för

ny verksamhetsinriktning.

 

Redovisningstjänst:

Vi hjälper våra klienter från varierande branscher med löpande bokföring, bokslut och deklarationer, avtalsskrivningar och övriga juridiska frågor. Vi har ett nära samarbete med

flera revisionsbyråer och advokater.

 

Fastighetsförvaltning:

Vi äger och förvaltar för närvarande tre st hyresfastigheter.

 

Kontakta oss:

Besöksadress är Propellervägen 4B Täby/Hägernäs avfart Mc Donalds

 

Svensk Aktieservice AB 08- 544 409 70

Box 5107, 187 05 TÄBY

info@svenskaktieservice.se

Torgny Sundholm

Aktiebolagtjänst

och lagerbolag Kundansvarig redovisning

Fastighetsförvaltning

torgny@svenskaktieservice.se

Emma Schödin

Kundansvarig redovisning

 

 

emma@svenskaktieservice.se

Svensk Aktieservice AB 2014 Copyright © All Rights Reserved